ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır.) 4 Race Teknoloji ve Yazılım Anonim Şirketi (“Sanal Bayi” olarak anılacaktır.) ile adresi ve ad/soyadı “Üye Bilgileri” sahasında beyan edilen kişi (“Üye” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

2.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında;

Banka: Türk Bankacılık sistemi içinde var olan herhangi bir bankayı,

Bilet: Üyenin işaretlediği kupon karşılığında Üye’ye gönderilen ve oynanan kuponun onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden elektronik bilgiyi,

Hesabım Menüsü: Sanal Bayi Oyun Kanallarından erişim sağlanan, Üye’nin Sanal Bayi nezdindeki Üye Hesabı’na gerçekleştirdiği para transferlerinin hesap hareketlerini görebildiği, banka transfer isteklerini gerçekleştirebildiği, oynadığı oyun bilgilerini takip edebildiği ve sair izin verilen işlemleri yapabildiği kişisel alanı,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kupon:  İştirakçi tarafından üzerinde koşu yerinin, koşu numarasının, seçtiği at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği formu veya bilişim ürünlerini,

Merkezi Sistem: Oyuna ilişkin her türlü kaydın tutulduğu Türkiye Jokey Kulübü’ne ait sistemi,

Müşterek Bahis veya Bahis: At Yarışları Bahis Oyunları da dahil olmak üzere 5602 sayılı Kanun’da kendisine verilen anlamı,

Oyun Planı: TJK tarafından belirlenen At Yarışı Bahis Oyunları’nın oynanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Oyun İkramiye bilgileri ve belirleyici diğer hususları içeren planı,

Müşteri Hizmetleri: Üyenin Sanal Bayi ile iletişim kurabileceği, bilgi ve danışma hizmeti alabileceği ilgili bölümünü,

Oyun/Oyunlar: Sanal Bayi’ye ait kanallarda sunulan başta at yarışları olmak üzere her türlü bahis (Müşterek Bahis ve/veya Oran Temelli Oyun) ve şans oyunlarını,

Oyun Bedeli: Sanal Bayi nezdindeki başta at yarışları olmak üzere her türlü bahis ve şans oyununun oynanabilmesi için Üyeden alınacak bedel,

Oyun Kanalları: Sanal Bayi tarafından sunulan başta at yarışları olmak üzere bahis ve şans oyunlarının oynanabildiği internet sitesi, uygulamalar gibi çeşitli platformları,

Oran Temelli Oyun:Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen yarış, müsabaka ile herhangi bir olay veya durum ve benzeri her çeşit etkinlik üzerine sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve doğru tahminde bulunan İştirakçiler’e önceden belirlenen bahis oranlarıyla Oyun İkramiyesi kazandıran Oyunlar’ı,

Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve alternatif tüm para gönderme kanallarını,

Puan: Üyenin Sanal Bayi tarafından belirtilen aktiviteler sonucunda belirtilen şartlarda ve tutarlarda kazandığı, Üye Hesabı’ndan çekilemeyen ve üzerinden yeniden puan kazanılamayan tutarı,

Şifre: Üyenin, sistem tarafından tanınmasını sağlayan Sanal Bayi’ye ait tüm Oyun kanalları’na girişte kullanılabilecek zorunlu olan harf veya rakamlardan oluşan dizini,

Üye: Sanal Bayi aracılığı ile başta at yarışları olmak üzere her türlü bahis ve şans oyunlarını oynayacak veya Sanal Bayi’nin çeşitli ürün veya servislerinden faydalanacak işbu Sözleşme'yi kabul etmiş kişiyi,

Üye Banka Hesabı: Sanal Bayi nezdinde kaydı bulunan, Üyeye ait olan vadesiz Türk Lirası hesabını,

Üye Hesabı: Üyenin, Sanal Bayi nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla para transferi yapabildiği hesabı,

Üye Kartı: Sanal Bayi tarafından sunulan servislerden faydalanmak amacıyla kullanılabilecek, Puan’ın yüklü olduğu sanal veya fiziki kartı,

Üye Numarası: Sanal Bayi tarafından Üye’ye tahsis edilen, üyelik sürecinde kullanılacak, Üyeye özel, Üye tarafından değiştirilemez harf veya rakamlardan oluşan dizini, ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU

3.1 İşbu Sözleşme, Üyenin Sanal Bayi tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

4. ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

4.1 Üyelik Başvurusu ve Başlangıcı

4.1.1 18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı olan veya T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yabancı kimlik numarası verilen yabancı uyruklu herkes Sanal Bayi nezdindeki üyelik formunu uygun bir biçimde doldurmak ve işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile üye olabilir.

4.1.2 Üyelik başvurusunda bulunan kişi; 18 yaşından büyük ve fiil ehliyetine sahip olduğunu, ilgili mevzuat hükümleri gereğince düzenlenen bahis ve şans oyunlarına doğrudan veya dolaylı olarak katılmasının yasaklanmış olmadığını, üyelik formunda bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu, hukuka ve gerçeğe aykırı olmadığını, bilgilerin eksik veya hatalı olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Sanal Bayi, Üye ile ilgili tüm işlemlerde Üyenin beyanına itimat eder.

4.1.3 Üyenin beyan ettiği bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması veya üyelik koşullarından birini kaybetmesi halinde üyeliği hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal iptal edilir. Bu durumda Üye, Sanal Bayi üzerinden yapmış olduğu bir işlemden ötürü herhangi bir ikramiye, tazminat ve benzeri tüm ödemeleri talep etmeyeceğini; bundan Sanal Bayi’nin haberdar olmaması halinde dahi hiçbir şekilde Sanal Bayi’nin sorumluluğuna gitmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sanal Bayi’nin, ödenmiş bedelleri geri alma, kendisinin veya diğer üyelerinin uğradığı ya da uğraması muhtemel doğrudan ve dolaylı tüm zararları ilgili Üyeden talep etme hakkı saklıdır. Üyelik, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm üyelik koşulları yerine getirildiği ve Üye tarafından korunduğu takdirde devam edecektir.

4.1.4 Üyelik, Sanal Bayi’nin uygun gördüğü Oyun Kanalları veya Müşteri Hizmetleri’nden başlatılabilir.

4.1.5 Sanal Bayi’ye üyelik başvurusu yapan kişi, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, Sözleşme’nin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Sanal Bayi, Sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.6 Sözleşme şartlarını kabul etmeyenlerin üyelik başvurusu reddedilir. Sözleşme şartlarını kabul ederek Sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen Üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişkinin ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerektirmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.1.7 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik başvuru formunda yer almamasına rağmen Sanal Bayi tarafından Üyeden alınması gerekli görülen birtakım bilgiler Üyeden talep edilebilir. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvurularını tamamladıktan sonra Sanal Bayi tarafından talep edilebilecek diğer bilgileri Sanal Bayi’nin uygun göreceği şekilde oyun kanalları veya Müşteri Hizmetleri’ne başvurarak tamamlamakla ve tüm bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür.

4.1.8 Üyelik koşullarını sağlayan kişilerin üyeliği, üyelik başvurusu yapıldıktan sonra en kısa sürede Sanal Bayi tarafından başlatılacaktır. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte Sanal Bayi hizmetlerinden faydalanabilecektir.

4.2. Üye Hesabının Kullanılması

4.2.1 Her Üye, sadece bir Üye Hesabı’na sahip olabilir. Üye Hesabı sadece Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması ve izin verilen oyunların oynanması maksadıyla kullanılabilir. Üye, Sanal Bayi tarafından sunulan hizmetleri ve Üye Hesabı’nı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde veya başkaca bir gelir elde etmek ya da kayba uğramamak için veya Sözleşme’nin amacı dışında ve Sözleşme’ye aykırı olarak veya herhangi bir ticari amaçla kullanamaz.

4.3 Üye Numarası ve Şifre

4.3.1 Üyelik başlangıcında, Üye Numarası; şifre değişikliği yapılması gereken hallerde ise şifre değiştirme linki Üyenin bildirdiği e-posta adresine veya telefon numarasına Sanal Bayi tarafından gönderilir. Üyenin kendisinin bildirdiği e-posta adresi veya telefon numarasının hatalı olması ya da teknik nedenlerle Üye Numarası veya şifre değiştirme linkinin kendisine ulaşmaması halinde Sanal Bayi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3.2 Sanal Bayi; herhangi bir sebeple, üyeye vereceği kullanıcı adı veya Üye Numarası’nı değiştirebilir; üyeden Şifresi’ni değiştirmesini isteyebilir. Üye, Sanal Bayi tarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni kullanıcı adı, Üye Numarası ile Şifre’yi koruma sorumluluğu, değiştirilse bile her zaman üyeye aittir. Sanal Bayi tarafından işbu madde kapsamında yapılan değişiklikler Sözleşme’nin 4.3.1. maddesine tabi olarak Üyeye bildirilir.

4.3.3 Üye, dilediği zaman Şifre’sini değiştirme hakkına sahiptir. Üye Şifresi’ni değiştirmek istediğinde veya Şifresi’ni unuttuğu takdirde gerekli olan işlemleri Sanal Bayi’nin uygun gördüğü Oyun Kanalları veya Müşteri Hizmetleri’nden yapabilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için Üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır.

4.3.4 Üye, Üye numarası, Şifresi veya üyeliğine dair tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduğunu, bu gizliliğin gerektirdiği tüm tedbirleri almayı, bilgilerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespitine ilişkin Sanal Bayi’nin yükümlü olmadığını, usulsüz kullanımlardan dolayı Sanal Bayi’nin hiçbir mali, hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Sanal Bayi, işbu Sözleşme süresince üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri önceden Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın sonlandırma/askıya alma hakkını saklı tutar.

4.3.5 Üye Numarası, Şifresi veya üyeliğine dair tüm bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını iddia eden Üye, bu durumu derhal Sanal Bayi’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

4.3.6 Üyeye ait kullanıcı adı, Üye Numarası, Şifre veya üyeliğine dair tüm bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle Sanal Bayi’nin kendisinin veya diğer üyelerinin uğradığı ya da uğraması muhtemel doğrudan ve dolaylı tüm zararları veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan ötürü herhangi bir tazminat ödemesi halinde; Sanal Bayi’nin, kendisinin uğradığı zararı tazmin etme veya ödediği tazminatı ilgili Üye’den talep etme hakkı saklıdır.

4.4 Üyeye Ait Kişisel Veriler

4.4.1 Üyenin, üyelik başlangıcında vermiş olduğu kimlik bilgileri Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki Üyeye ait kişisel veriler, Üye tarafından Sanal Bayi’nin uygun gördüğü Oyun Kanalları veya Müşteri Hizmetleri aracılığı ile Üye tarafından değiştirilebilir. Gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için Üye, güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

4.4.2 İşbu Sözleşme  kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, Sanal Bayi veri tabanında saklı tutulması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hususlarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4.4.3. İşbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında detaylı bilgiye atyarisi.com/kisisel-verileri-koruma/aydinlatma-metni linkinden ulaşılabilir.

4.5 Üyeliğin Askıya Alınması veya Sonlanması

4.5.1 Sanal Bayi, Üye’nin 18 yaşından küçük olduğundan veya Üye Hesabı’nın ya da hesapta yer alan bilgilerin başka kişilerce kullanıldığından veya üyelik için gerekli şartları taşıdığından şüphe ettiği hallerde üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.

4.5.2 İşbu Sözleşme’nin 5.1.10. ve 7.3.6. maddelerinde belirtilen şekilde veya Üye’nin hesabına kendisinin aktarmayıp sistemsel problemlere dayalı olarak hesabında sehven tanımlanabilecek bakiyenin ya da herhangi bir nedenle Üye lehine oluşabilecek her türlü sebepsiz zenginleşmeye konu teşkil edebilecek tüm bedelleri Üye’nin iade etmemesi halinde, Sanal Bayi, üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.

4.5.3 Sanal Bayi, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeden ve önceden Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmadan  Üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir. Üye, bu hallerde Sözleşme’nin Sanal Bayi tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.5.4 Üyeliğin Sanal Bayi tarafından askıya alınması veya sonlandırılması halinde ilgili Üye, Sanal Bayi’den herhangi bir hak veya alacağının olmadığını, hiçbir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.5.5 Üye, her zaman üyelik hesabını kapatma hakkına sahiptir. Üye tarafından üyeliğin nasıl sona erdirileceği ve sona erdirilen üyeliğin tekrar nasıl başlatılacağı Sanal Bayi tarafından belirlenir.

4.5.6 Üyeliğin, herhangi bir nedenle sonlanması halinde, Üye Hesabı’nda sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, üyeliğin sonlanması sebebine bağlı olarak Üye Banka Hesabı’na geçirilir veya ilgili mercilerce yapılacak yasal işlemler sonuçlanıncaya kadar Sanal Bayi nezdinde tutulabilir. Üyenin, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı işlemleri sebebiyle üyeliğinin sonlandırılması durumunda, Üye Hesabı’nda kapanma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. Sanal Bayi, yasal mercilerce kendisine bildirilen şekilde Üye Hesabı’ndaki tutarlar veya ikramiyeler hakkında işlem yapılacak olup; yasal mercilerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde yasal süre boyunca söz konusu tutarlar Sanal Bayi güvencesinde saklanacaktır. İşbu Sözleşme'de düzenlenen hallerde, Sanal Bayi, üyelik hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce üyelik hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına da geçirebilir. Üye, üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi anında mevcut olan promosyon, hediye, puan ve benzeri uygulamalar da dahil olmak üzere zarara uğradığı iddiasıyla Sanal Bayi’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.5.7 Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasa dışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi Sanal Bayi’ye hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde üyelik Sanal Bayi tarafından sonlandırılabilir.

4.5.8 Üye Oyun Kanalları’nda yer alan platformlara kendi isteği ile giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan sorumlu olduğunu ve aşağıda yer alan yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından paylaşılan içeriğin yasal mevzuata aykırılık teşkil etmesi ya da aşağıda yer alan yasaklanmış eylemleri içeren hususlar taşıması halinde, Sanal Bayi, üyeye bilgi vermeden bu içerikleri yayından kaldırabilir, üyeye paylaşımını kısıtlayabilir veya üyeliğini sona erdirebilir.

i) Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden her türlü içeriği ve/veya sistemi yüklemek,
ii) Diğer üyeleri rahatsız ve taciz etmek,
iii) Diğer üyeleri tehdit, hakaret ve iftira edici davranışta bulunmak,
iv) Yasadışı faaliyetleri teşvik edici faaliyette bulunmak ve içerik yayınlamak,
v) Kısıtlanmış veya parola korumalı sayfalar ve linkler paylaşmak,
vi) Diğer üyelerden yasadışı amaçlar için parola veya kişisel kimlik bilgilerini istemek,
vii) Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasak olan her türlü faaliyette bulunmak.

4.5.9 Üyenin vefat etmesi veya fiil ehliyetini kaybetmesi hallerinde Sanal Bayi nezdindeki üyeliği, Sanal Bayi’nin bu durumdan haberdar edilmesi ile kendiliğinden sona erer. Bu durumlarda, Üye hesaplarında sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilebilir veya veraset ilamı veya vasi tayinine ilişkin belgelerin sunulmasına kadar Sanal Bayi güvencesinde tutulabilir. Mirasçılar veya diğer hak sahipleri, bu nedenlerle zarara uğradığı veya sair iddialarla Sanal Bayi’nden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5. PARA TRANSFERLERİ VE OYUNLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

5.1 Üye Hesabı’na Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar

5.1.1 Üyenin Oyun Kanalları’nda oyun oynamaya başlaması için ödeme kanalları ile Sanal Bayi nezdindeki Üye Hesabı’na para transferi gerçekleştirmesi gerekir.

5.1.2 Üye Hesabı’na yapılacak transferler için ilgili mevzuatla belirlenen minimum transfer tutarı geçerli olup bankaların tahsil edeceği masraflar Üye’ye aittir.

5.1.3 Üye tarafından Üye Hesabı’na yatırılıp Oyun Bedeli olarak kullanılmayan tutarlar, Sözleşme ile düzenlenen istisnai haller, mücbir sebepler ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında Sanal Bayi güvencesinde olacaktır.

5.1.4 Üye, Üye Hesabı’na yaptığı transfer tutarı ve Üye Numarası, kullanıcı adı, Şifresi ile Üye Hesabı’na giriş yaparak banka hesabına yaptığı para transferinin doğru olmasından münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile Üye’nin ve Sanal Bayi’nin uğrayacağı her türlü zarardan dolayı tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerden dolayı Sanal Bayi’nin hiçbir mali, hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.5 Sanal Bayi’nin, hatalı Üye Numarasına yapılan ödemeleri iade etme yükümlülüğü yoktur. Sanal Bayi, kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak kaydı ile hatalı Üye Numarasına yapılan ödemeleri, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek diğer Üyenin Üye Hesabı’na veya ödeme üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir. Hesabına hatalı ödeme yapılan Üye, ödeme yapan kişi ile ödeme yapılan Üye Numarasının birbirini tutmaması halinde yapılan bu iade işlemine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.6 Üyenin, anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya para transferlerinin üye hesaplarına geç geçmesinden veya hiç geçmemesinden Sanal Bayi sorumlu değildir. Ancak Sanal Bayi, Üyenin başvurusunu dikkate alarak bu konuda araştırma yapabilir.

5.1.7 Çalışılan anlaşmalı banka bilgileri ve ödeme kanalları Sanal Bayi tarafından değiştirilebilir. Üye, çalışılan banka bilgilerinin ve ödeme kanallarının Sanal Bayi tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.8 Sanal Bayi, Üyenin para transferleri ile ilgili olarak hile, dolandırıcılık yaparak kara para aklama veya diğer başka şekilde suç teşkil edecek her türlü eylemlerinden veya bu eylemlerinden dolayı oluşacak zararından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üye, üyelikten yararlanma imkanını hukuka aykırı işlere yardım, aracılık ve iştirak etmek amacı ile kullanamayacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, başka bir Üyenin ya da üçüncü kişinin Sanal Bayi hizmetlerinden yararlanma esnasında suç teşkil eden eylemlerinden haberdar olması halinde durumu derhal Müşteri Hizmetleri’ne yazılı olarak ya da ilgili kurumlara bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.9 Sanal Bayi, ilgili üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı Sanal Bayi nezdinde açılan hesapların yasa dışı para transferleri dahil olmak üzere kanunlara aykırı olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde ilgili üyelikleri derhal hiçbir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, ilgili tutarları kanunlar çerçevesinde aksi emredilmediği sürece aktarmayı reddetme veya gönderilen kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu takdirde ilgili Üye Hesabı’nda bulunan ikramiye bedelleri Üye Hesabı’na aktarılmayacak, bu tutarlara dair yasal mercilerin vereceği kararlara göre hareket edecektir. Üye, bu hallerde Sanal Bayi’ye karşı herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.10 Üye, Sanal Bayi nezdindeki banka hesabına Sanal Bayi tarafından sehven ödeme yapılması halinde Sanal Bayi’nin bu tutarları herhangi bir izin veya bildirime gerek olmaksızın geri alma hakkına sahip olduğunu, bu hallerde Sanal Bayi’ye hiçbir talepte bulunmayacağını, haksız yatan ilgili tutarların sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.11 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile hiçbir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Sanal Bayi, böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

5.2 Oyun Oynama Sırasındaki Genel Şartlar

5.2.1 Sanal Bayi, Sözleşme’de belirlenmiş¸ olan Oyun Kanallarını her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu Oyun Kanallarına yenilerini ekleyebilir.

5.2.2 Sanal Bayi nezdinde oynanan oyunlar için Türkiye Jokey Kulübü’nünkoymuş olduğu oyun kuralları ve Oyun Plan’ları (oyun açılış-kapanış bilgileri veya oyun, kolon, Bilet bedelleri, iptal prosedürü vs.) geçerlidir. Oyun kurallarının ve/veya Oyun Plan’larının değişmesi halinde Üyenin, bu değişiklikler nedeniyle zarara uğraması halinde, bu zararlardan Sanal Bayi’nin veya anılan kurumların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.3 Oyunlara ilişkin limit belirlenmesi halinde, Üye belirlenmiş veya değişiklik yapılacak limitleri kabul etmiş sayılır.

5.2.4 Üye tarafından oynanan oyunlara ilişkin tercihlerin belirlenmesinden ve limitler dâhilinde olsa da oynamış olduğu Oyunlarındaki maddi kayıplarından münhasıran Üye sorumludur. Üye, bu bağlamda Sanal Bayi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.5 Üye tarafından oyunun oynandığını gösterir tek ve geçerli belge, Üyenin Hesabım Menüsünde gördüğü geçerli olan ve iptal edilmeyen Bilet’tir. Müşterek Bahis Oyunları için Üyenin işaretlediği kupon, Merkezi Sistem’de oluşmamışsa Bilet olarak kabul edilmez.

5.2.6 Oyun Kanallarına ait bağlantı bedelleri ve işlem ücretleri Üyeye aittir. SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. Sanal Bayi, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile Sanal Bayi’den herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden Sanal Bayi sorumlu değildir. Müşteri Hizmetleri hizmet numarasını arayarak yapılan işlemlerde, operatörlerce belirlenmiş ilgili tarifeden aranan numaranın yönüne göre, telekom operatörü nezdinde arama ücretlendirilir. Sanal Bayi tarafından üyelere sunulan bu hizmetler, Sanal Bayi tarafından belirli koşullara bağlanabilir.

5.3 Bilet İptal Prosedürleri

5.3.1 Üye, Oyun Kanallarından, Oyuna ilişkin kurallar dahilinde Bilet’ini iptal edilebilir.

6. EK HİZMETLER

6.1 İşbu Sözleşme’nin kabulü ile interaktif ve forum alanlarının (her türlü mesajlaşma ve içerik de dahil olmak üzere) kullanım koşulları da kabul edilmiş olur.

6.2 Sanal Bayi tarafından örnek kupon, bilet, yazı vs. gibi sunulan ek hizmetler sadece yorum niteliği taşımakta olup öneri amaçlıdır. Sanal Bayi’nin bu kupon, bilet, yazı vs. ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3 Kampanya ve Promosyonlar

6.3.1 Üye, kampanya ve promosyonlardan Sanal Bayi tarafından belirlenen kullanım ve yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini, Sanal Bayinin kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma yahut bu kampanya veya uygulamayı her zaman sona erdirme hakkına sahip olduğunu, koşullardaki değişikliklerin geçmiş dönemdeki kazanımlar için de geçerli olabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3.2 Kampanya veya promosyonlardan elde edilecek Puanlar sadece Oyun Kanallarında oyun oynamak veya Sanal Bayi tarafından öngörülecek diğer hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilir.

6.3.3 Sanal Bayi, üyelere vereceği Puanlar için herhangi bir zaman diliminde bir geçerlilik tarihi belirleme hakkına sahiptir. Puanlara ilişkin koşullar Sanal Bayi tarafından belirlenecektir.

6.3.4 Sanal Bayi; kampanya, promosyon veya genel uygulamalarında Üyenin oyun oynama ve davranış, analizlerini dikkate alarak Üyeye farklı teklifler sunma hakkına sahip olup belirleyeceği süre ve şartlar dahilinde geçerlidir.

6.4 Özel Piyango Çekilişleri

6.4.1 Sanal Bayi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün izni ile düzenlediği özel piyango çekiliş biletlerini satması durumunda, Üye tarafından satın alınan özel çekilişlere ait piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. Üye, satın aldığı özel piyango çekilişine ait bilet bilgisinin e-posta adresine gönderilmesini talep edebilir.

6.4.2 Üye, çekiliş esnasında ya da sonrasında çekilişe itiraz edilmesi halinde, uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararlar ile özel piyango çekilişi düzenleme yetkisine sahip Sanal Bayi diğer tarafların sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda Sanal Bayi'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, her türlü sorumluluğun çekilişi düzenleyen tarafta olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. İKRAMİYELER ve ÖDEMELER

7.1 Üyenin oynadığı Müşterek Bahis Oyunları Bilet bilgileri oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Sistem'deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Sistem bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Sistem bilgilerinin doğru olduğu kabul edilecektir.

7.2 Sanal Bayi’nin yayınladığı yarış istatistikleri ve sonuçları, Üyenin oynadığı yarışları takip etmesine yönelik olup söz konusu yarış istatistikleri ve sonuçlar Üye tarafından oynanan yarışa ilişkin nihai sonuç olarak değerlendirilemez. Oynanan oyuna ilişkin Bilet takip sistemindeki bilgiler, Biletin sonucu bakımından kesinlik içermeyecektir. Üye, Sanal Bayi’nin sunduğu yarış istatistikleri, sonuçları ve içeriklerini, sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Sitede verilen her türlü bilgi ve içerik görüş niteliğinde olup, burada bulunan bilgilere dayanılarak Oyun oynanması halinde Sanal Ortam Bayi sorumlu değildir. Sanal Ortam Bayi’nin sunduğu yarış istatistikleri, sonuçlar ve içeriklerine ilişkin olarak veya bunların kullanımından kaynaklanan tüm sorumluluk Üye’nin üzerinde olup Sanal Ortam Bayi’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sanal Ortam Bayi, sunulan herhangi bir istatistik, sonuç veya içerik sonucunda Üye’nin maruz kalacağı kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir yazılım veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.3 Ödemeler

7.3.1 Müşterek Bahis Oyunlarında Üyenin kazandığı ikramiye tutarı Merkezi Sistem tarafından değerlendirilir. İkramiye ödemeleri ilgili mevzuatta öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye Hesabı’na aktarılır. Üye, bu nedenle veya oyunlara ilişkin ilgili kurumların inceleme yapması ya da sonuçların Merkezi Sisteme girilememesine dayalı ikramiye ödemelerinde yaşanacak gecikmeler veya ilgili mevzuatta öngörülen kararların alınması gibi sebeplerden dolayı Sanal Bayi ve/veya  Türkiye Jokey Kulübü’nün sorumluluğunun olmadığını, Sanal Bayi’den ve anılan kurumdan herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3.2 İkramiye kazancının tahsil edilebilmesi için Üyenin, herhangi bir bankada kendi adına vadesiz Türk Lirası hesabının bulunması gereklidir. Üyenin ikramiyesini almak için bildirdiği banka hesap bilgisinin kayıtlı olduğu ad soyad; Üye bilgileri kısmında beyan edilen ad soyad ile tam olarak aynı olmalıdır. Üye, ikramiye tutarlarının banka hesabına aktarılması için transfer talebinde bulunmalıdır. Üyenin hesabındaki tutarlar üyenin inisiyatifinde olsa dahi üçüncü kişilerin banka hesaplarına geçirilemez.

7.3.3 Üye Banka hesap bilgilerinin ve banka hesabına aktarmak istediği tutarın doğruluğundan ve Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam, zamanında ve gereği gibi ifade edilememiş olmasından Sanal Bayi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3.4 Üyenin, Üye Hesabı’ndan, Üye Banka Hesabına bir iş emri ile aktarma masraflarına göre hesaplanıp gönderilecek asgari tutar, Sanal Bayi tarafından belirlenecektir. Asgari tutarın altındaki meblağlar Üye Hesabı’nda tutulur.

7.3.5 Sanal Bayi, yurt dışı hesaplara ödeme yapmakla yükümlü olmayıp Üyenin yurt dışı banka hesabına para transferi yapılmasını talep etmesi ve talebinin Sanal Bayi tarafından kabul edilmesi halinde, her türlü komisyon tutarı Üye Hesabı’ndaki tutardan düşüldükten sonra para transferi gerçekleştirilir.

7.3.6 Üye, Üye Hesabı’na Sanal Bayi tarafından sehven ödeme yapılması halinde Sanal Bayi’nin bu tutarları herhangi bir izin veya bildirime gerek olmaksızın geri alma hakkına sahip olduğunu, bu hallerde Sanal Bayi’ye hiçbir ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını, haksız yatırılan tutarların sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3.7 Sanal Bayi, Üyenin hesabından üçüncü şahıslar tarafından oynanan oyunları geçerli sayacaktır. İkramiyeler oyunun oynanmış olduğu Üyelik Hesabına yatırılacaktır.

8. SORUMLULUK

8.1 Sanal Bayi hizmetlerine erişim ve kullanım tamamen Üyenin inisiyatifinde olup erişim ve kullanımdan doğabilecek her türlü risk ve sorumluluk Üyeye aittir.

8.2 Üye, Oyun Kanalları üzerinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle bilgilendirme mesajlarının gitmemesi, gecikmesi de dâhil olmak üzere her türlü hatalı, gecikmeli veri aktarımı veya iletişim aksaklıkları nedeni ile Sanal Bayi’nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.3 Üye, Oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı gerekçesiyle Sanal Bayi’nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.4 Üye, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Sanal Bayi’ye yazılı, sözlü, internet veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali halinde veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumludur.

8.5 Üye, bildirdiği bilgilerin hatalı olmasından (Üye tarafından beyan edilen GSM numarası dâhil irtibat numaralarının ve e-posta adresinin doğru olmamasından veya aktif olmaması durumları dahil olmak üzere) veya teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan Üyenin hattının açık olmaması, Üyenin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, şebekede yaşanabilecek aksaklıklar v.b.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının gecikmesinden veya iletilmemesinden kaynaklanan sorunlarda Sanal Bayi’nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.6 İşbu Sözleşme uyarınca Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, Sanal Bayi tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir veya daraltılabilir ya da hizmetler durdurulabilir. Sanal Bayi Sözleşme’de yer alan hizmetlere ilişkin maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının değişebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.7 Üye, Sanal Bayi tarafından sunulan tüm hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve Sanal Bayi'ye zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.8 Sanal Bayi Oyun Kanallarında bulunan yazılı, resimli, sesli grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye, Sanal Bayi tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Sanal Bayi'nin fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde Sanal Bayi'nin yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını veya kullandırılamayacağını, bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını; Sanal Bayi tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının Sanal Bayi’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını; Sanal Bayi'nin bilgisi olmadan üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde Sanal Bayi’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu hallerde Sanal Bayi'nin uğrayacağı zarar sebebi ile Üyeye rücu etme, tazminat ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

8.9 Üye, Sanal Bayi ile interaktif olarak iletişime geçtiği her türlü platformda gerçekleştirdiği her türlü sohbete veya paylaşıma dair her türlü kaydın (görsel, yazı, içerik vb.) ve kendi rızası ile oluşturduğu tüm kişisel profil bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini kendi rızası ile kabul etmiştir. Bu bağlamda Oyun Kanallarında yer alan ilgili platformlarda üçüncü kişiler ile yapılan sohbetten veya paylaşılan (yazı, sembol, resim vb.) içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden hiçbir şekilde Sanal Bayi sorumlu tutulamaz.

8.10 Üye, Oyun Kanallarında paylaştığı Üye içeriğinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Sanal Bayi’nin ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

8.11 Üye, üçüncü kişilerin Üye Hesabı’na transfer edeceği tutarlar ile oynanan oyunlar için üçüncü kişilerin veya kendisinin uğradıkları veya uğrayacakları zararlardan dolayı Sanal Bayi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.12. Üye, Üye Hesabı’na aktardığı tutarları yalnızca Sanal Bayi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilir. İlgili tutarların Sanal Bayi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmak dışında bir amaç için kullanıldığından şüphe edilmesi ya da böyle bir durumun tespit edilmesi hallerinde Üye’nin Oyun Hesabı’nda yer alan tutarlar ve sair ikramiyeler hakkında Sanal Ortam Bayi gerekli tedbirleri alabilir. Böyle bir durumda, Üye, herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz.

8.13 Taraflar, Sözleşme kapsamında sorumluluklarında olan konulara ilişkin olarak maruz kalacağı her türlü talebi, uğrayacağı her türlü zararı birbirlerine tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

9. ORTAK HÜKÜMLER

9.1 Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da Sanal Bayi tarafından kabulü ile Sözleşme kurulmuş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, sözleşmenin kurulduğu tarih olarak anılır.

9.2 Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

9.3 Üye, üyelik ilişkisi bakımından yalnızca Sanal Bayi tarafından tutulan üyelik kayıtlarının geçerliliğini beyan, kabul, taahhüt eder. Üye, Sanal Bayi’nin her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.4 İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda Sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanacaktır. Taraflar Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

9.5 Üye, aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin adres değişikliği, bildirimin iade olması hali de dâhil olmak üzere Üyeye ulaşmaması halinde dahi kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. SON HÜKÜMLER

10.1 İşbu Sözleşme 10 (on) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi, Sözleşme’nin tamamını 18 yaşından büyük ve fiil ehliyetine sahipken okuduğunu, anladığını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.