Gizlilik Politikamız

Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak için platformlarımızı kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın onayı olmaksızın, kullanıcılarımıza ait olan herhangi bir veriyi, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu verilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.


atyarışı.com’un hizmetlerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılarımız, Gizlilik Politikamızda açıkladığımız kural ve uygulamaları kabul ederek onay vermektedir. Kullanıcılarımız diledikleri zaman iletişim kanallarımızdan ulaşarak vermiş oldukları bu onayı geri çekebilme imkanına sahiptirler. Çerez Politikası, işbu Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.


Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda belirtilen veriler, kullanıcılarımıza hizmet verebilmek ve hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek amacı ile işlenmektedir. Bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması kullanıcılarımızın sorumluluğunda olup, hizmet kalitesi açısından önemlidir.

 • Kimlik Bilgisi: Üye olurken yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak için alınan TCKN, ad-soyad gibi bilgiler
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres gibi bilgiler
 • Kullanıcı Bilgisi: üye numarası gibi üyelikle ilgili bilgiler
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi: kupon bilgileri vb. platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik bilgiler
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: IP Adresi, Mobil cihaz ID’si gibi bilgiler
 • Finansal Bilgi: IBAN numarası, üye bakiyesi vb. bilgiler
 • Pazarlama Bilgisi: Kampanya kodu, cookie, hedefleme ve profilleme bilgileri gibi bilgiler
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: ürün/hizmetlerimize ilişkin yöneltilen talep ve yorumlar ile diğer üyelere yönelik yorumlar

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?


Kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçları yerine getirmek veya yasalarca zorunlu olan nedenlerle kullanılmaktadır.

 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturularak at yarışı oynama bilgilerine ilişkin kayıtların tutulması gibi amaçlarla,
 • İstek ve şikayetleri hakkında kullanıcılarımıza bilgi vermek; ikramiye kazancı sağlayan kupon bildirimlerini ilgili kullanıcılarımıza göndermek vb. amaçlarla,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, atyarışı.com işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması gibi amaçlarla,
 • atyarışı.com’un sunduğu hizmetlerden faydalanılmasının sağlanması ve bu hizmetlerden doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi v.b. amaçlarla,
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve promosyon önerilerinin oluşturulması amaçlarıyla,
 • Kullanıcılarımızın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre ürünlerimizin özelleştirilerek sunulması ve yeni veya değişmiş hizmetler hakkında kullanıcılarımızı bilgilendirmek, tanıtım faaliyetleri yürütmek amaçlarıyla

Verilere Kimler Erişebilmektedir?


Kişisel veriler, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde, üçüncü taraflara pazarlama amaçlı olarak asla aktarılmaz, satılmaz veya takas edilmez.


atyarışı.com, sözleşmeli ve yasal iş ortaklığı yaptığı üçüncü taraflarla, söz konusu hizmetin temini için gerekli olan bilgilerle sınırlı olmak koşulu ile kişisel veri paylaşımı yapabilir. Örneğin anlaşmalı SMS ve e-posta gönderi sağlayıcıları, anlaşmalı barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), anlaşmalı hukuk büroları, anlaşmalı çağrı merkezleri gibi. Bu verilerin güvenliği, hizmet sağlayan kuruluşlarla yapılan anlaşmalarla ayrıca koruma ve güvence altına alınır.


Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamak, atyarışı.com’un bu konudaki hassasiyetinin gereği olmasının yanı sıra, ilgili mevzuatlar uyarınca da yasal bir yükümlülüğüdür.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.


Buna ek olarak, atyarışı.com, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

 • atyarışı.com, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını

  sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.


Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, atyarışı.com uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafları bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından usulüne uygun yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.


Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel bilgiler, üye girişi yapıldıktan sonra HESABIM > BİLGİLERİM bölümünden güncellenebilir. Veri Sahibi dilerse HESABIM > MESAJLARIM > MESAJ YAZ bölümünden talep formu oluşturarak da değişiklik için Müşteri Hizmetleri yetkilileri aracılığıyla kişisel bilgilerinin güncellenmesi için talep oluşturabilir.